Home » Laporan Harta Kekayaan (LHKASN)

Laporan Harta Kekayaan (LHKASN)

No Nama Pejabat/Pegawai Tahun Pelaporan Tanda Terima
1 Dhiauddin, S.A.g 2018
2 Hafni, S.Ag 2018
3 Zulham, S.T. 2018
4 Ahmad Pabianto, S.H.I. 2018